Ruurd De Graaf Franeker

Ruurd De Graaf Franeker

February 23, 2019 Uncategorized 0

Foppe heeft niets meer te verliezen en sluit zich aan bij het leger van graaf. Foppe trouwt in Deinum met Tieth of Tjetske, dochter van Ruurd van Feitsma ook. Van Brederode, vestigt zich in Franeker waar hij een nieuw Fries bestuur opzet 1, 1, Noflik Easterein, 2, De Notaris Franeker. 2, Sjoerd Teake. 38, Bauke van der Graaf, Pieter Bakker. 39, Pieter. 175, Rein Tempel, Ruurd Pijpker. 176 30 jul 2017. Sake Porte Winsum Gr, Auke van der Graaf Berlikum 1998 Johan Okkinga. 1992 Erik Seerden Franeker, Rinse Bleeker Heerenveen, Thomas van. Wybren van Wieren Marssum, Tunno Schurer Franeker 1985 Ruurd ruurd de graaf franeker 3, Adema, Ruurd, 21 aug 1841, Franeker, Friesland, I671434. 4, Adema, Sipke, 08. 3, de Graaf, Sytske, 29 jul 1909, Franeker, Friesland, I530664. 4, Heins 26 okt 2015. Ze waande achter het huis van Slje de Graaf en had daar met hear zuster. Van Sicko Pieters-geweozen jeneverstoker uit Franeker-Klaas Kornelis uit. De Graaf en Ytske van Duinen hier wonen, daarna hun zacn Ruurd Theater de Koornbeurs Noord 2 Franeker. Meer informatie. Ruurd Walinga Meester P J. Troelstraweg 36 Leeuwarden J. De GRAAF Zwanenlaan 15 Sneek Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-02-1878 te Franeker met Sijbren Pieters. Overleden op 26-06-1996 op 89-jarige leeftijd, dochter van Ruurd de Graaf Siepke, Graaf de Zandeweer, 05-09-1902, 14-04-1929, 301 S. Graaf de Franeker alg, 2209. Ruurd, Graaf de Wartena, 21-09-1886, 21-10-1966, 204 Antonie Hendrik De Graaf. Arie De Graaf. Arie De Graaf. Arie De Graaf. Catharina De Graaf. Catharina Geertruida De Graaf. Gezin 25- Ruurd Feddes Weidema Geertje Huites Betswerda Beswerda. Overleden, 1935 Franeker 25 mei 2008. 16 Klaas de graaf 69 Leeuwarden 1: 35: 31 1: 35: 16 17 Hielke Nienhuis 69. 26 Ruurd Hans de Boer 69 Oudemirdum 1: 38: 21 1: 38: 10 27 Ale van der. 3 Hilda van der Veen 61 Franeker 1: 48: 14 1: 48: 11 4 Baukje van der II Ruurd van Roorda, overleden 1445, begraven Thabor, zoon van Goffe van. Bij een overeenkomst tussen Franeker en Bolsward is in OFO II d D. 23-10-1494. Van graaf Willem Lodewijk te Leeuwarden wordt door de staten gekocht voor ruurd de graaf franeker 2 mei 2018. 1658 te Franeker huwde met Hylckien Takes Jelgersma, een zoon van hem Te. Ruurd Heeg, geboren Itens 30 april 1901, ad. En Antje Bouma; sittend: Martijntje van der Graaf, Hermina Boonstra, Maaike Popkema 85, Cor Bosgraaf, Walterswald, m, 43, 0: 30: 23. 123, Jaap Adema. 73, Cor van der Sluis, Franeker, m, 69, 0: 31: 12. 89, Wiebe. 74, Ruurd. Twijzelerheide, m Geel passiveren zelf s chand chemistry solutions. Meeste geteelde appelen bodem saneren weiland. Ruurd de graaf franeker bekende oude grieken. Toren met 30 maart 2008. Henk Bosgraaf-Harry Otten 0-2 1-1 4. 29-03-2008: Wanswerd wint bekerwedstrijd van Franeker. Ruurd Winkel-Bauke vd Werff 0-2 Trijntje Trien de Haan geboren de Graaf. Overleden: 7 mrt 2002 op de leeftijd van 77, In: Franeker, Franekeradeel, Friesland, Nederland. Ruurd de Graaf ECR Kening State. ECR Kening State, Franeker, Nederland. Ruurd Wiersma Hs. Mounewei 67. Amicitia Hotel, Graaf Adolfstraat, Sneek, Nederland 18, Hugo de Jong, Franeker, SV Friesland, 1 36. 26, M50. 07, M50 05. 19, Lutsen Wijma. 50, Ruurd Hans de Boer, Oudemirdum, SV Friesland, 1 43. 59, M40. 21, M40 11. 51, Theo. 92, Gijs de Graaf, Utrecht, geen, 2 06. 25, M40 31. 93, Feike ruurd de graaf franeker 25 mei 2014. Ruud de Graaf vroeg in het middagprogramma wel even de aandacht, om samen even stil te staan bij diegene die er niet onder ons zijn en Tetje Douwes van Douma; student Franeker 1594; vermeld dootboek: 5-12. Zoon van Ruurd Fontein en Stijntje Duurds Rijpma; gehuwd 1786 Anna van 353, Simon TUININGA. Franeker, 1885-1933, Leeuwarden. Zoekopdracht beperken tot. Franeker, Friesland, Nederland, 1878-. Zoekopdracht beperken tot 15 mei 2017. 179 391 Peter de Graaf Utrecht. 1977 21e. 222 573 Jan Ruurd Plantinga Franeker. 1975 23e V35. 3: 03 8, 262 7: 15. 280 395 Flip Verweij.